Joga dla dzieci łagodzi objawy ADHD

W ofercie szkół jogi coraz częściej pojawiają się zajęcia dla dzieci. Jakie korzyści przynoszą zajęcia tego typu? Szukając odpowiedzi na to pytanie przeanalizowałem wyniki badań naukowych w tym zakresie. Kilka projektów dotyczyło ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych u dzieci, według niektórych kryteriów stwierdzane u 6-7% populacji. Dzieciom z ADHD trudno jest wytrwać bez ruchu, nie potrafią one skupić uwagi na dłużej, mają także problem z kontrolą własnych emocji. Trening jogi, wymagający długich okresów koncentracji i pozostawania w nieruchomych pozycjach wydaje się być idealną odpowiedzią na ich specyficzne zaburzenia. Zdrowy rozsądek podpowiada, że joga w tym przypadku musi przynieść korzyści, o ile oczywiście nie okaże się zbyt dużym wyzwaniem dla dzieci objętych programem. Dotarłem do raportów z trzech projektów badawczych sprawdzających efektywność ćwiczeń jogi dla łagodzenia symptomów ADHD u dzieci. Wbrew początkowym obawom, okazało się, że we wszystkich projektach dzieci były w stanie opanować proste asany, a w jednym także ćwiczenia oddechowe i techniki medytacyjne. W jednym badaniu skupiono się na objawach ADHD mierzonych na podstawie testów psychologicznych i uzyskano istotną poprawę już po 8 sesjach jogi. W innym projekcie skupiono się na ocenach szkolnych i zachowaniu dzieci z ADHD – po 6 tygodniach regularnych zajęć jogi u 90% dzieci wyniki szkolne się poprawiły a u 40% poprawiło się także zachowanie. W kolejnym badaniu monitorowano przez ile czasu w ciągu lekcji uczniowie wykonują przydzielone im zadania. Obserwacje prowadzono przez 9 do 13 tygodni w zależności od wieku dzieci, z czego przez 3 środkowe tygodnie dzieci ćwiczyły jogę 2x w tygodniu. Nastąpił istotny wzrost czasu utrzymania uwagi, a efekt ten (choć zmniejszony) utrzymał się przez kilka tygodni po zakończeniu zajęć jogi.

Wyniki dotychczasowych badań są bardzo obiecujące. Mam nadzieję, że dzięki nim terapeuci będą częściej polecać dzieciom z ADHD ćwiczenie jogi.

autor: Radek Rychlik