Warunki płatności

Koszt udziału w projekcie Yoga Way składa się z dwóch składników:

Składnik A – to całościowa suma pieniędzy niezbędna do zrealizowania przez indywidualnego uczestnika programu podróży i pobytu w wybranej destynacji. Suma ta zawiera również koszt biletu lotniczego na obranej trasie i opłatę ubezpieczeniową na okres podróży. Fundusz ten pozostaje do wyłącznej dyspozycji uczestnika i to on decyduje o jego stanie.

Składnik B – jest kosztem organizacji i przeprowadzenia podróży, suma ta zostanie wpłacona w postaci zaliczki na konto Biura Podróży SKY TOURS w Łodzi.

Uwaga! Założeniem przebiegu tego typu podróży jest finansowanie jej każdego aspektu przez samego uczestnika. Zaletą tej idei jest pełna kontrola uczestnika nad realnymi kosztami zagranicznego pobytu i sposobność wyboru korzystniejszej opcji z jego punktu widzenia. Liczyć natomiast się trzeba z przykrą okolicznością losowej utraty środków płatniczych w wyniku kradzieży, zablokowania karty bankowej itp. W takiej sytuacji, jeśli poszkodowany nie otrzyma finansowego wsparcia od jednego z uczestników podróży na zasadzie wzajemnego porozumienia, owe okoliczności zmuszą go do zakończenia podróży i powrotu do kraju na mocy aktualnego biletu lotniczego. Sugestii dotyczącej uniknięcia takiej sytuacji udzieli organizator projektu.