Warunki udziału

Warunki udziału w projekcie Yoga Way
(w formie pytań i odpowiedzi)

Czy jest tam bezpiecznie?
Warunkiem realizacji projektu Yoga Way jest bezpieczeństwo w miejscach, do których jedziemy: ustabilizowana sytuacja polityczno-ekonomiczna, brak napięć społecznych, konfliktów rasowo-religijnych, etc. Ocenę sytuacji dokonuje się w oparciu o dostępne w sieci biuletyny informacji polskiego MSZ opiniujące aktualny stan bezpieczeństwa podróżnych w planowanych kierunkach oraz na podstawie bieżących doniesień medialnych. Sygnały o pogorszeniu się tam sytuacji społecznej skutkują zaniechaniem realizacji projektu lub zmianą trasy.
Sprawny i bezpieczny przebieg podróży zależy przede wszystkim od postawy samych uczestników oraz przychylności miejscowej ludności, jej akceptacji dla podróżującej grupy. Naczelną więc zasadą obowiązującą uczestników wyprawy jest bezwzględnie przyjazny stosunek wobec napotkanych na szlakach tubylców i miejscowych społeczności, przestrzeganie obowiązujących w danym kraju lub regionie ich praw i obyczajów, uszanowanie przejawów kultywowanej tradycji. Jesteśmy gośćmi w ich domu, a zatem przyjmujemy zasadę skromności. Zachowania sprzeczne z tą regułą niosą przykre, często niebezpieczne następstwa dla wszystkich uczestników wyprawy, psują konieczną w podróży atmosferę zgodności, komplikują unikalną możliwość eksploracji natury miejscowej społeczności i krajobrazowego bogactwa odwiedzanego zakątka świata. Na okres podróży, w sytuacji jakiegokolwiek kontaktu z miejscową ludnością, należy wyzbyć się maniery wyższości, jeśli taka towarzyszy nam w obyczajowej czy zawodowej codzienności; wytłumić odczucia uprzedzenia wobec odmienności rasowych, kulturowych i stosunku do innej wiary, jeśli takie uzewnętrzniają się w naszej mentalności; w sytuacji jakiegokolwiek kontaktu z tubylcami należy bezwzględnie powstrzymać się od wygłaszania w mowie ojczystej złośliwych lub lekceważących komentarzy, pozornie niezrozumiałych dla tubylców, bowiem wbrew naszym oczekiwaniom celnie pojmą oni zawoalowaną uszczypliwość, czy poniżającą uwagę, a to zawsze ujemnie wpływa na klimat bezpiecznej podróży.

Jak się spakować na wyprawę?
Najlepiej do plecaka, który powinien być mocny i lekki, a to może już być problemem, bo plecaki dostępne w sprzedaży, często estetyczne, są dość ciężkie i nie zawsze wytrzymują fizyczne trudy podróży. Zalecany jest więc wybór możliwie najlżejszego i najprostszego w konstrukcji, najlepiej sprawdzonego we wcześniejszych eskapadach, o mocnych, sprawnych zamkach błyskawicznych i możliwości zamykania głównej komory na kłódeczkę. Do plecaka spakujemy jedynie minimalny, niezbędny ekwipunek, dobrany do klimatycznych warunków wysp tropikalnych. Sugestie dotyczące jego zawartości są na liście rzeczy niezbędnych do wyprawy. Wszelkie szczegóły wyjaśnią również organizatorzy podróży gotowi w każdej chwili do konsultacji. Poza niezbędnym ekwipunkiem zalecane jest posiadanie wygodnej torby podręcznej (mały plecak), jak i moskitiery, gwarantującej relaksowe przespanie tropikalnych nocy.
Pamiętajmy, iż nadmierna ilość odzieży w plecaku mocno zaciąży ramionom w wilgotnym skwarze tropikalnego słońca. Docenimy wtedy nadmiar nawet jednej zbędnej pary skarpetek.

Jak będziemy się żywić?
Chociaż większe aglomeracje miejskie na wyspach tropikalnych oferują szeroki wachlarz punktów gastronomicznych, od najtańszych, rodzimych po restauracje o standardzie europejskim, to podczas przepraw samochodowych codzienne wyżywienie opierać się będzie głównie na menu oferowanym przez przydrożne restauracje, dostosowane do kulinarnych upodobań i finansowych możliwości podróżujących tubylców. Serwowane tam gotowane bądź smażone potrawy nie stanowią zagrożenia pokarmowego, jednakże spożywanie ich zależne będzie od przekonania samego podróżnego. Alternatywą będzie zaopatrzenie się w osobisty prowiant na czas przewidzianego etapu podróży, w czym pomogą organizatorzy podróży. Sklepy w miastach oferują właściwą jakość artykułów spożywczych, zaś miejscowe targowiska obfitość tanich owoców i warzyw. W miarę dostępnych możliwości, gdy nie burzy to dziennego harmonogramu, uczestnik może indywidualnie dokonać wyboru standardu restauracji bądź punktu gastronomicznego. Do gaszenia pragnienia zalecana jest woda pitna w zabezpieczonych butelkach, powszechnie dostępna w miejscowych sklepikach. Jednakże niezależnie od wszelkich podjętych zabiegów celem ograniczenia trawiennych niespodzianek trzeba pamiętać, iż sama zmiana pitnej wody może prowadzić do krótkotrwałego rozstroju.

Na jaki standard noclegu powinniśmy się przygotować?
Formuła podróży przewiduje wcześniej zaplanowane noclegi w hotelikach na założonej trasie, ale bierze również pod uwagę dobór miejsca noclegu „na bieżąco”, tzn. możliwe jego aranżowanie w trakcie sytuacji zastanej na trasie. To nie przeszkoda w podróży, a jedynie dodaje ekscytujący walor tropikalnej przygody. Należy oczekiwać podstawowego standardu tańszych hoteli, który stanowi element kalkulacji dziennego utrzymania podczas podróży. Z reguły są to pokoje z łóżkiem dwuosobowym, wyposażone w wentylator, umywalkę, prysznic i WC. Zgodnie z własnym upodobaniem uczestnik może podnieść standard noclegu wybierając hotel o wyższej kategorii, jeśli taki jest w okolicy, a zaaranżowanie tam pobytu nie będzie stanowić utrudnienia dla realizowanego etapu podróży. Trzeba jednak pamiętać, iż droższe hotele to ryzyko przekroczenia ustalonego na podróż budżetu (składnik A kosztów podróży). Może się zdarzyć, iż podczas przejazdów okolicami o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze drogowej, handlowej i noclegowej, ekipa podlegać będzie niejako „spartańskim” warunkom pobytowym, których doświadczenie zwykle stanowi najbarwniejszy i niezapomniany fragment egzotycznej przygody.

Jakimi środkami komunikacji pokonamy trasę podróży?
Przemieszczanie się na kolejnych etapach podróży stanowi najistotniejszy element wyprawy. Przejazdom z miejsca na miejsce, niekiedy na długich odcinkach (w zależności od kraju przeznaczenia) posłużą tanie środki miejscowej komunikacji: autobusy, vany, samochody osobowe, wodne przeprawy promowe, łodzie towarowe, statki żeglugi przybrzeżnej, w szczególnych sytuacjach również łodzie tubylców. O charakterze i regularności przejazdów / rejsów decyduje właściwe tropikom następstwo pory deszczowej i suchej, jak też oddziaływania monsunów w zależności od geograficznego położenia wysp – celu wyprawy. Pora sucha sprzyja systematyczności połączeń, a temperatury dzienne osiągają wtedy najwyższe roczne pułapy, natomiast okres deszczowy temperuje upały napełniając tropiki wilgocią i kolorami bujnej roślinności. Obfite opady wnoszą do tamtejszego krajobrazu warty doświadczenia osobliwy element egzotycznej swoistości i tylko pozornie wzmagają trudy podróży, natomiast bez wątpienia podnoszą jej przygodową atrakcyjność.

Kto jest kandydatem do wyprawy?
Chęć aktywnego udziału w projekcie Yoga Way, zgodne partycypowanie w planowaniu jego kolejnych etapów, chętne realizowanie eskapad ad hoc, akceptacja pobytu i przemieszczania się w warunkach miejscowych i wynikających z nich trudów i niespodzianek to cechy określające uczestnika. Z tych względów udziału nie poleca się osobom nietolerancyjnym, nietowarzyskim i konfliktowym, z trudem poddających się kompromisom i niechętnie aprobującym podróż w nietypowych warunkach. Osoby ocenione w trakcie wyprawy przez pozostałych uczestników jako kłopotliwe, wprowadzające w grupie dysharmonię i klimat nerwowości, nie stosujące się do wspólnych ustaleń, psujące dobry wizerunek ekipy, za zgodą organizatorów podróży mogą być wykluczone z grona jej uczestników. Wszelkie dalsze tego konsekwencje ponoszą wykluczone osoby.
Reszta pozostaje w rękach uczestników!

Uwaga! Przed wyjazdem należy poddać się szczegółowym badaniom medycznym. Konsultacja lekarska musi potwierdzić zdolność naszego organizmu do sprostania trudom oczekującym na szlakach tropikalnej wyprawy. Lekarz powinien zaproponować indywidualny, zgodny ze stanem zdrowia osoby podróżującej, zestaw środków profilaktycznych (np. przeciw żółtaczce, malarii itp.), leków przeciw dolegliwościom układu pokarmowego, preparatów przeciwbólowych, środków opatrunkowych.

Decydując się na udział w wyprawie uczestnik nie zawiera z organizatorami projektu Yoga Way umowy na świadczenie usług turystycznych w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych. Nie ponoszą oni również odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianych zdarzeń utrudniających lub uniemożliwiających odbycie zaplanowanej podróży oraz nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje odmowy wjazdu uczestnika / uczestników podróży na teren kraju docelowego lub tranzytowego, mimo posiadania aktualnych wiz wjazdowych.

Powyższe zasady i porady stanowią element deklaracji udziału uczestnika w projekcie Yoga Way, a ich akceptacja jest warunkiem udział w wyprawie.